Gevonden voor

  • Onderwijs

Pak kansenongelijkheid en onrust in het onderwijs aan

Alle opgelegde onderwijsvernieuwingen ten spijt: klaslokalen kampen met een dieper liggend probleem

In diverse landelijke dagbladen ging het onlangs over het aanpakken van kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs. De artikelen waren een verlaat antwoord op de uitslagen van het veelbesproken OESO-rapport uit het voorjaar van 2016 en de aanbevelingen van de Onderwijsinspectie die hierop volgden. In deze rapporten kwam onder andere naar voren dat de kansenongelijkheid tussen […]

Pesten tegengaan is een maatschappelijke taak

De vicieuze cirkel van destructie kan worden doorbroken. Zet in op constructief handelen en biedt erkenning aan alle leerlingen.

De maatschappij verhard en maakt afstandelijk. Contacten verschralen ongemerkt in een wereld waarin emoticons ons gevoel weergeven in een kil berichtje. Een plaatje, van nog geen centimeter bij een centimeter legt onze uitdrukking tegenwoordig bloot. Anoniem, maar onomstotelijk direct. De digitale wereld heeft het leven zoveel makkelijker gemaakt. Zegt men. De digitale mogelijkheden hebben ons […]

Dekoloniseer het universitaire curriculum

Door enkel een westerse, witte, of Europese bril zien we maar half en eenzijdig

Vanuit studenten en docenten klinkt steeds vaker en luider de roep om universiteiten te ‘dekoloniseren’, om ze diverser en inclusiever te maken. Dit pleidooi voor meer diversiteit aan universiteiten wekt weerstand op bij de gevestigde orde en wordt in de media geregeld bekritiseerd, geridiculiseerd en verdacht gemaakt. Onder andere sportjournalist Auke Kok en publicist Sebastien […]

Meer aandacht nodig voor motivatie in het Voortgezet Onderwijs

Jongeren kunnen bergen verzetten, maar ze kunnen zich ook als een berg verzetten. In dat verzet schuilt heel veel potentiële energie

Het voortgezet onderwijs kent helaas nog steeds te veel drop-outs. Het programma Dream School (momenteel een serie van drie afleveringen op NPO3, woensdagavond) laat overtuigend zien dat elke voortijdig schoolverlater een individu is met onbenutte vermogens, kwetsbaarheden en een dikwijls tragisch verhaal van een zwak thuisfront. De oprichtster, bokskampioene en zelf voortijdig schoolverlater Lucia Rijker, […]

Zit het hoger onderwijs in diepe crisis?

Dertig jaar onderwijsbeleid in een notendop: desinvestering op desinvestering

“Slachtoffers van geestelijke manipulatie weten niet dat zij slachtoffers zijn. Voor hen zijn de muren van hun gevangenis onzichtbaar, ze geloven dat ze vrij zijn.” Dat beweerde Aldous Huxley (1894 – 1963) eens, de scherpzinnige Britse schrijver. Toch zou ik zelf niet zo ver willen gaan – de menselijke geest voorstellen als een soort onoplosbaar […]

Onderwijsvernieuwingen? Creëer eerst draagvlak

Wat het onderwijs mist is gebrek aan erkenning en empathie van bovenaf. Beleidsbepalers maken misbruik van de loyaliteit die mensen in het onderwijs doorgaans bieden

Onlangs bezocht ik met 1400 enthousiaste collega’s uit onderwijsland een congres in Utrecht. Het betrof een bijscholingsdag, waar diverse gerenommeerde sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op het hedendaagse onderwijs belichtten. Daarnaast toonden enkele bekende leraren aan waarom het vak van leraar het mooiste vak is dat er bestaat. Eenmaal thuis ontving ik een mail […]

Giftig onderwijsbeleid voor vluchtelingenkinderen

Stel je zelf een Syrische puber voor van zestien die in Damascus het lyceum deed en terecht komt op het praktijkonderwijs, of mbo niveau 1 of 2.

‘Je leert geen Nederlands als je niet met Nederlandse kinderen in de klas zit’. Een kernachtige samenvatting van het falen van ons onderwijsbeleid ten aanzien van vluchtelingenkinderen door een 16-jarige Syrische jongen. Nederland heeft al jaren een op vluchtelingenkinderen gericht onderwijsbeleid dat in de uitwerking ronduit desastreus is. Het is echter een verborgen beleid dat […]

Religieuze scholen, laat LHBT-ambassadeurs toe

Het is de hoogste tijd dat ook religieuze scholen hun verantwoordelijkheid nemen en een open gesprek over seksuele diversiteit gaan voeren met hun leerlingen

In conservatief religieuze gemeenschappen schiet het totaal niet op met de emancipatie van LHBT-ers. LHBT’er zijn in deze kringen betekent vaak eenzaamheid, worsteling, leed, afwijzing en zelfs slachtoffer zijn van geweld. Zo bleek uit cijfers van het SCP. En juist op de plek waar de sleutel tot emancipatie ligt, de school, gaat het mis. Religieuze […]

Volgende pagina »