Gevonden voor

  • Onderwijs

Meer aandacht nodig voor motivatie in het Voortgezet Onderwijs

Jongeren kunnen bergen verzetten, maar ze kunnen zich ook als een berg verzetten. In dat verzet schuilt heel veel potentiële energie

Het voortgezet onderwijs kent helaas nog steeds te veel drop-outs. Het programma Dream School (momenteel een serie van drie afleveringen op NPO3, woensdagavond) laat overtuigend zien dat elke voortijdig schoolverlater een individu is met onbenutte vermogens, kwetsbaarheden en een dikwijls tragisch verhaal van een zwak thuisfront. De oprichtster, bokskampioene en zelf voortijdig schoolverlater Lucia Rijker, […]

Zit het hoger onderwijs in diepe crisis?

Dertig jaar onderwijsbeleid in een notendop: desinvestering op desinvestering

“Slachtoffers van geestelijke manipulatie weten niet dat zij slachtoffers zijn. Voor hen zijn de muren van hun gevangenis onzichtbaar, ze geloven dat ze vrij zijn.” Dat beweerde Aldous Huxley (1894 – 1963) eens, de scherpzinnige Britse schrijver. Toch zou ik zelf niet zo ver willen gaan – de menselijke geest voorstellen als een soort onoplosbaar […]

Onderwijsvernieuwingen? Creëer eerst draagvlak

Wat het onderwijs mist is gebrek aan erkenning en empathie van bovenaf. Beleidsbepalers maken misbruik van de loyaliteit die mensen in het onderwijs doorgaans bieden

Onlangs bezocht ik met 1400 enthousiaste collega’s uit onderwijsland een congres in Utrecht. Het betrof een bijscholingsdag, waar diverse gerenommeerde sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op het hedendaagse onderwijs belichtten. Daarnaast toonden enkele bekende leraren aan waarom het vak van leraar het mooiste vak is dat er bestaat. Eenmaal thuis ontving ik een mail […]

Giftig onderwijsbeleid voor vluchtelingenkinderen

Stel je zelf een Syrische puber voor van zestien die in Damascus het lyceum deed en terecht komt op het praktijkonderwijs, of mbo niveau 1 of 2.

‘Je leert geen Nederlands als je niet met Nederlandse kinderen in de klas zit’. Een kernachtige samenvatting van het falen van ons onderwijsbeleid ten aanzien van vluchtelingenkinderen door een 16-jarige Syrische jongen. Nederland heeft al jaren een op vluchtelingenkinderen gericht onderwijsbeleid dat in de uitwerking ronduit desastreus is. Het is echter een verborgen beleid dat […]

Religieuze scholen, laat LHBT-ambassadeurs toe

Het is de hoogste tijd dat ook religieuze scholen hun verantwoordelijkheid nemen en een open gesprek over seksuele diversiteit gaan voeren met hun leerlingen

In conservatief religieuze gemeenschappen schiet het totaal niet op met de emancipatie van LHBT-ers. LHBT’er zijn in deze kringen betekent vaak eenzaamheid, worsteling, leed, afwijzing en zelfs slachtoffer zijn van geweld. Zo bleek uit cijfers van het SCP. En juist op de plek waar de sleutel tot emancipatie ligt, de school, gaat het mis. Religieuze […]

Lerarenregister geeft docent zijn positie terug

In een sector die overspoeld wordt met plannen en stelselwijzigingen, is het wantrouwen tegen nieuwe regels heel erg voorstelbaar.

Er bestaat onder leraren veel wantrouwen over de wetswijziging die bekend staat als ‘het lerarenregister’ en binnenkort wordt behandeld door de Eerste Kamer. Gezien de talloze onderwijsplannen uit het verleden is dat wantrouwen begrijpelijk, maar de wet is juist meer dan een register. De wet gaat er van uit dat goed onderwijs valt of staat […]

VVD-jongeren herkennen vrijheid niet

Levensbeschouwing is geen zaak van de overheid, wel van (georganiseerde) burgers. Althans… in een vrije en open samenleving.

Een roestplek in het onderwijssysteem. Zo noemt JOVD-voorzitter Rutger de Ridder de vrijheid van onderwijs. Consequent schrijft hij over ‘geloofsgebonden’ onderwijs. Historisch is dat begrijpelijk. Maar vrijheid van onderwijs gaat niet primair over godsdienst, maar over vrijheid. De ordening van de maatschappij staat centraal. Naast overheid en vrije markt, speelt de samenleving zelf een grote rol. Zeker als het gaat om ons […]

Juf Thea

De speciale school heeft geldproblemen, er moeten banen verdwijnen. Gevolgen van de Wet passend onderwijs

Juf Thea krijgt geen loon naar geduld. Er volgt ook geen bonus als ze erin geslaagd is een agressieve leerling tot bedaren te brengen. Het vergt oneindig veel bezieling en liefde om les te geven aan een kind dat wegens een progressieve ziekte keihard achteruitgaat. Of om duizenden keren hetzelfde uit te leggen aan dat […]

Van iPadschool naar taalkronkel

Na zijn eerdere propaganda omtrent het invoeren van Steve Jobsscholen is Maurice de Hond op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging waarmee hij het land kan dienen

Enkele jaren geleden had ik, in berichtjes van maximaal 140 tekens op Twitter, een onderhoudend gesprek met onze nationale opiniepeiler Maurice de Hond. Ik had destijds een opiniestuk geschreven waarin ik mijn mening omtrent iPad-onderwijs ventileerde en hiermee dus ook indirect de mening van het lezende publiek peilde. De heer De Hond bleek niet gecharmeerd […]

Volgende pagina »