Gevonden voor

  • Natuur

Weidevogels red je niet met vossen schieten

Wij als samenleving hebben het huidige naoorlogse landschap gecreëerd en kunnen daar ook best een nieuwe koers aan gaan geven

Elk voorjaar staat het nieuws weer bol over de discussie rondom een oude traditie: het eerste kievitsei. Opvallend, want rapen is onverantwoord nu het zo slecht gaat met onze weidevogels. Voor kievit en grutto is het zelfs al 5 over 12, want ze brengen niet genoeg jongen groot. De grutto liep in vijftig jaar terug […]

Natuur, natuurlijk, natuurlijkst

De ideale natuur bestaat niet

In elke discussie betreffende natuur of dieren komen de argumenten ‘dit is natuurlijk’, ‘dat is onnatuurlijk/ tegennatuurlijk’ of ‘de natuur regelt het wel’ of  ‘terug naar natuurlijk evenwicht’ voor. Maar wat betekent natuur of natuurlijk? Voor velen betekent natuur: weg uit de stad, naar waar het groen is. Voor sommigen: alles waar geen mens bij betrokken is […]