Gevonden voor

  • Groen

Hommel in Amerika met uitsterven bedreigd door menselijk handelen

Schoolprestaties kinderen kelderen door luchtverontreiniging

Hee, VVD en CDA vinden meer Brusselse bemoeizucht ineens okee

Het moet afgelopen zijn met de zogenaamde vegetarische slagers die hun uit graan, bonen en kruiden samengestelde producten op de markt brengen onder de naam gehakt en schnitzel.

Tot de dogma’s van rechts behoort de gedachte dat de Europese Unie uit haar krachten gegroeid is. In Brussel zetelt een parasitaire ambtenarenkaste die zich met allerlei kleinigheden bezighoudt en daardoor de burgers het leven zuur maakt. Vooral ondernemers zijn het slachtoffer van deze mierenneukerij. Je zou dus verwachten dat Halbe Zijlstra zijn fractiegenoten Eric […]

‘BBC-serie Planet Earth is een ramp voor de natuur’

Vee-industrie geen onschuldig slachtoffer van vogelgriep

Opnieuw is er vogelgriep uitgebroken. Opnieuw in een intensief bedrijf, waar de dieren altijd binnen zitten. En opnieuw legden tienduizenden dieren het loodje. 63.000 om precies te zijn.

Terecht melden de media dat een uitbraak van vogelgriep een drama is voor het bedrijf en voor de boer die al zijn harde werk in rook ziet opgaan. Maar ik zie toch vooral het drama voor de dieren. Want of ze nu ziek zijn of niet, zij overleven het zeker niet. Als ze geluk hebben, […]

Volgende pagina »