Gevonden voor

  • Feminisme

Mijn baarmoeder als politiek ruilmiddel

Minister Schippers heeft de koers voor 'minder abortussen' al ingezet, de SGP hoeft de bal alleen nog in te koppen

In oktober vorig jaar gingen duizenden vrouwen en mannen in Polen de straat op om voor het recht op abortus te demonstreren. De conservatieve Poolse regering had het lumineuze idee gekregen om het toch al aan duizend-en-één regels gebonden abortusrecht maar gewoon helemaal af te schaffen. Vooruitgang geeft kennelijk gedoe, dus hoppa, Polen de Middeleeuwen […]

Grenzen open voor onderdrukte moslima’s en hun kinderen

Ik denk mee met Machteld Zee: breng het religieuze patriarchaat een slag toe door de slachtoffers een ontsnappingsroute te bieden

In Nederland ontspint zich een discussie over de ware aard van het feminisme. In het kort komt het hierop neer dat je daadwerkelijke strijders hebt voor de bevrijding van de vrouw en islamknuffelaarsters die varen onder valse vlag. Deze laatsten vergoelijken het hoofddoekje en noemen, zoals de schrijfsters van een opiniestuk in de NRC, de […]

Wat is er in godsnaam gebeurd met het feminisme?

Een echte feminist komt inderdaad op voor moslima’s maar niet door het religieuze en culturele patriarchaat te ontzien

In hun opiniestuk voor ‘Een echte feminist komt juist op voor moslima’s’ in NRC Handelsblad bekritiseren de feministes Donya Alinejad, Catherine Black en Domitilla Olivieri collega-feministes als Machteld Zee, Jolande Withuis en Elma Drayer, omdat zij , naar aanleiding van het proefschrift en essay van Machteld Zee over shariaraden in het Verenigd Koninkrijk, en de […]

De kortste weg naar achterlijkheid is jezelf superieur achten

In Nederland – het land van “de superieure cultuur” – zijn vrouwen minder waard dan mannen. En het wordt steeds erger. Dat is de enige conclusie die je uit de Global Gender Gap 2016 kunt trekken. In tegenstelling tot wat moralisten vaak beweren is de emancipatie van de vrouw in Nederland niet voltooid, maar voor […]

Mannen die vrouwen haten

Het patroon is steeds hetzelfde: zo gauw een vrouw de leiding van een politieke partij overneemt, lopen de kiezers weg.

In de PvdA wordt gestreden om het lijsttrekkerschap. Dat is toe te juichen, omdat democratie nu eenmaal goed gedijt bij verkiezingen, maar het is tegelijkertijd veelzeggend dat de PvdA de enige partij is waar zo’n strijd plaatsvindt. De overige partijen doen het met benoemingen en volksrepubliekachtige verkiezingen zonder tegenkandidaten. Zelfs Jesse Klaver kwam geen uitdager […]

Feminisme mag zich nooit wentelen in gemakzucht

Het feminisme draait niet alleen om het doorbreken van glazen plafonds, om vervolgens doodleuk mee te spelen met het door het patriarchaat gedicteerde machtspelletje

Deze column werd maandagavond uitgesproken in de stadsschouwburg in Amsterdam, ter gelegenheid van de presentatie van de Opzij Top 100, een lijst die bijzondere prestaties van vrouwen in Nederland eert. Ik sta hier omdat ik me vorig jaar achterin de zaal dood zat te ergeren en vervolgens een woede column schreef met als ladingdekkende titel: […]

Volgende pagina »