Bio Bekijk alles van Tanja Jadnanansing Word fan

Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing Tweede Kamerlid PvdA

26 juli 2012 Reageer (34) 1752 x bekeken Leven RSS

Beter onderwijs door einde megaklas

Stel een maximum aan het aantal leerlingen in een klas

De situatie op een groeiend aantal scholen in Nederland begint steeds meer op een megastal te lijken. Klassen raken vol, te vol. Onze kinderen brengen daarin dagelijks vele uren door. Sommige docenten hebben nu al te maken met klassen van meer dan dertig kinderen, waarin sommigen, bijvoorbeeld vanwege ADHD of dyslexie, extra aandacht nodig hebben.

Een megaklas dus.

Nu heb ik veel vertrouwen in docenten. Ik denk dat zij tot veel in staat zijn, maar met zo’n klassenomvang lukt het zelfs de beste docent niet meer om elk kind het onderwijs te geven dat het verdient. Om toch het hoofd boven water te houden moet een docent ongelofelijk veel energie in zo’n grote klas steken, waardoor de werkdruk soms te groot wordt. Met zulke verwachtingen is niet raar dat het docentschap niet bovenaan het verlanglijstje staat van jongeren die een studie gaan kiezen. Terwijl we de komende jaren veel nieuwe docenten nodig hebben.

In het passend onderwijs is het uitzicht niet veel beter: ook daar groeien de klassen. Een beroerde situatie dus, waarin docenten onder druk staan, leerlingen snel afgeleid raken en slecht begeleid worden. Vooral de kinderen die een extra zetje nodig hebben dreigen het niet te halen.

Ik vind dat we een andere kant uit moeten. Weg van de groeiende klassen, naar een toekomst waarin schoolklassen kleiner en beter worden. Om de docenten een handje te helpen, maar vooral omdat onze jeugd beter verdient. In de jaren ’50 en ’60 waren klassen van meer dan dertig kinderen geen uitzondering. Onder de Paarse kabinetten in de jaren ’90 hebben we de gemiddelde klasgrootte flink terug kunnen dringen, waardoor docenten elk kind weer de verdiende aandacht konden geven. Scholen moeten nu door het Kunduzpakket weer gaan bezuinigen, waardoor klassen groter gaan worden. Een kleine klas is nu eenmaal duurder dan een grote.

Omdat ik geloof dat elke generatie de wens maar ook de plicht heeft om het leven beter te maken voor de volgende generatie, sta ik voor kleinere klassen dan die waarin de kinderen van 45 jaar geleden zaten. Dat is een kwestie van geld, maar nog veel meer een kwestie van politieke wil.

De Partij van de Arbeid wil dat scholen een maximum aantal leerlingen in een klas kunnen opnemen. Ook willen we dat een school voldoende docenten heeft om dat te kunnen realiseren. Door het schrappen van de bezuiniging op lerarensalarissen en het garanderen van een werkbare klassenomvang hopen we zoveel jongeren te interesseren in het docentenvak, dat deze ambitie haalbaar is.

Als we dat samen waarmaken, krijgen onze kinderen vanaf het begin het onderwijs waarmee ze zijn voorbereid op een veeleisende kenniseconomie. Dan zal er in Nederland geen megaklas meer te vinden zijn.

Laatste Reacties (34) Reageer Reacties in wachtrij: 0

 • marnix deWitt, ma 30 juli 2012 17:59 Reageer op marnix

  marnix

  Mevr. Jadnanansing dit is een discussie van heel wat jaren overigens al begonnen toen de PvdA ministers v. Onderwijs begon te leveren.
  Misschien zou het met uw partij beter gaan als er nu een keer echt iets vernieuwend aan de orde kon komen.

 • J van Ginkel, za 28 juli 2012 00:44 Reageer op J

  J

  Zonder een verhaal over de financiering lijkt dit toch wel erg dunne verkiezingsretoriek. We zitten in economisch moeilijke tijden, met nog wel wat bezuinigingen in het verschiet.
  Zoals anderen ook al betogen zijn de klassen de afgelopen decennia vaak genoeg van deze grote of groter geweest. Toen was er meer geld, maar had het - ook voor de PvdA - geen prioriteit. Dus het korreltje zout ligt klaar en we wachten af tot na de verkiezingen of dit echt body gaat krijgen.

  PS: alleen een opmerking over `prioriteiten' is ook geen vorm van financiering. Dat betekent dat je andere zaken niet financeert. Dat kan, maar dan wel motiveren waarom niet .. en de gevolgen daarvan duidelijk in kaart brengen.

  Wat betreft de managers .. ja, daar gaat veel geld in om, en of dat llemaal goed besteed is, is de vraag,
  maar als je weer kleine scholen creeert, moet je wel veel mensen betalen voor adminstratief en bestuurswerk. Reken jezelf daar niet te snel te rijk. ook daargeldt eerst zien dan geloven (dat het veel geld opbrengt)

 • Erik Timmerman, vr 27 juli 2012 21:50 Reageer op Erik

  Erik

  Tegenwoordig denken steeds meer ouders dat hun kind meerbegaafd is. Dit wil ik niet ontkennen, maar ik denk eerder dat het onderwijs slechter is geworden. Het Nederlandse onderwijs is niet goed genoeg voor wat het allemaal kost, dit komt door de managementcultus en aanverwante schaalvergroting. Nederlands onderwijs is ingericht voor de middenmoot, een programma dat afgedraaid moet worden binnen een bepaalde tijd, dwz alles wat onder of boven de modus zit: bekijk het maar zij het dat onder de modus nog werd gefinancierd door het rugzakje, dus werd van een hoop kinderen die het niet hadden ADHD aangepraat, zodat scholen geld uit een rugzakje kregen, logisch. Alles wat er boven zit: "die redden zich wel", met als gevolg dat daarvan ook een gedeelte buiten de boot valt, terwijl de politiek toch van de "zesjescultuur" af wil? Ik zie leerkrachten stinkend hun best doen met het weinige geld dat er is. Tegelijkertijd zie ik overkoepelende schoolbesturen en aanverwant management vreselijk duur en ineffectief zijn maar dat is allemaal gekomen met de MBA (management by absence), krijtstreep en pivotable cultuur van heden ten dage...

 • Frits Jansen, vr 27 juli 2012 10:38 Reageer op Frits

  Frits

  Ze moeten alle managers eruit gooien. De scholen waar ik lang geleden o zat hadden een schoolhoofd resp. een rector, en een conrector, een secretaresse en een part-time administrateur. Ze telden een paar honderd leerlingen. Schaalvergroting helpt in theorie om overhead te verkleinen, maar deze scholen hadden dus nauwelijks overhead.

  Maar verschillende van mijn leraren waren gepromoveerd, en een paar zijn later professor geworden. Dát was nog een onderwijs.

 • Leo J Bouwman, vr 27 juli 2012 10:33 Reageer op Leo J

  Leo J

  Het Nederlandse onderwijs is wel goed maar het moet natuurlijk beter kunnen. Kleinere klassen verbeteren, hoewel bewijs ontbreekt, het onderwijs. Kleinere klassen vergen bewezen meer leraren die niet allemaal uit het management zijn te rekruteren. Kleinere klassen zijn dus duurder. Maar zolang de burger niet bereid is de portemonnee te trekken zijn kleinere klassen een illusie net als het feit dat je betere leraren krijgt door prestatiebeloning te bieden, een masteropleiding of een bordje met excellente school op de deur. Dat willen leraren zelf en masse niet. Kleine klassen willen ze wel, want de werkdruk is hoog. Maar die druk kan omlaag als de consument minder en op minder hoge toon altijd maar weer betere waar en 10 % zou eisen. Ze zouden toch moeten weten dat P. de Gruyter & Zn al heel lang geleden het loodje heeft gelegd.

 • Bas Grootel, vr 27 juli 2012 07:30 Reageer op Bas

  Bas

  Goh. Die generatie van in de jaren 50-60 heeft het anders prima gedaan. En sinds wanneer zijn het de kinderen van die PvdA mevrouw. Wat een onzin artikel.

 • katie jacobs, vr 27 juli 2012 01:53 Reageer op katie

  katie

  Sinds enige tijd hebben wij weer klassen met meer dan 30 leerlingen. het probleem in het onderwijs is tekort aan geld. Net zoals andere middelbare scholen hebben wij een enorm tekort. Aan alle kanten wordt er bezuinigd, op personeel, op middelen, op onderhoud gebouw, zo is er geen geld om rottende kozijnen te vervangen, geen geld om ondersteunend personeel te behouden, geen geld voor vernieuwen computers en geen geld voor scholing personeel. Maar ook geen geld om seniorenverlof nog op te vangen, dus als je dat opneemt gaat het ten koste van leerlingen of ander personeel. De toestand in het middelbaar onderwijs is dramatisch op dit moment.

 • Bas Grootel, vr 27 juli 2012 07:37 in reactie op katie jacobs Reageer op Bas

  Bas

  Ach. Het is maar hoe je je geld uitgeeft. Waarom moeten brugklassers tegenwoordig duur op kamp. En dan nog al die reisjes naar Parijs, Rome of Berlijn. Peperduur. En de kindeen komen daar toch wel met hun ouders. Duizenden euro's per leerling zo bespaart.

 • Sylvia Stuurman, vr 27 juli 2012 09:34 in reactie op Bas Grootel Reageer op Sylvia

  Sylvia

  Nooit meer fact-free beleid, alsjeblieft.

  PISA doet structureel onderzoek naar wat wel en wat niet werkt voor prestaties op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, en lezen.
  Die 'extra 's' hebben een grote positieve invloed.
  http://oecdeducationtoday.blogspot.fr/2012/07/extra-in-extracurricular-activities.html

  Evidence-based kun je zeggen dat het weinig zin heeft om klassen te verkleinen:
  http://www.oecd.org/dataoecd/50/9/49685503.pdf
  De nadruk moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel.
  En de nadruk moet liggen op het geloof dat *iedereen* uiteindelijk goed kan presteren op school, en de kinderen bij elkaar worden gehouden.

  Ook evidence-based: kinderen laten zitten of naar een andere school sturen is duur en contraproductief:
  http://www.oecd.org/dataoecd/35/58/48363440.pdf
  En om te kunnen werken zonder kinderen naar een andere school te sturen moeten scholen meer autonomie krijgen.
  (en dus moeten we van die belachelijke voortdurende testen af).

  En er is ook onderzicht hoe je het onderwijs zo kunt inrichten dat leerlingen goed presteren (voor relatief weinig geld):
  http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_35845621_49177241_1_1_1_1,00.html

  - alle leerlingen leren op een hoog niveau (versus ze indelen in groepen van verschillend niveau)

  - leerlingen leren te denken, complexe problemen op te lossen, verschilende manieren om een probleem aan te pakken (versus een vastgesteld aantal routine-oplossingen aan te leren).

  - Onderwijzers zijn hoog-opgeleide kenniswerkers (versus mensen die een vastgestelde hoeveelheid stof doorwerken zoals ons CITO-toets-stelsel afdwingt).

  - De schoolorganisatie is plat, met veel mogelijkheden om naar verschillende richtingen te specialiseren (versus hiërarchisch, met als enige carrieremogelijkheid om manager te worden).

  - Onderwijzers zijn kritisch op elkaar, en gebruiken feedback van leerlingen en ouders (versus de situatie dat ze alleen verantwoording schuldig zijn aan het management).

  Kijk, als je naar *feiten* kijkt en dan maatregelen voorstelt, dan kom je ergens.
  Pleiten voor kleinere klassen (en helemaal voor het afschaffen van extra's) is leeg geneuzel voor de bühne.

 • Bas Grootel, vr 27 juli 2012 10:36 in reactie op Sylvia Stuurman Reageer op Bas

  Bas

  Juist ja. Hoe duur was die cursus om al die dure onzin termen te leren. Het lijkt wel of het onderwijs zich gewoon verveelt en allerlei zaken er bij is gaan doen. Maar dat zie je wel bij meer beroepsgroepen. Het is natuurlijk ook niet zo geweldig om jaar in jaar uit kinderen te moeten leren dat 1x1 één is.

 • Sylvia Stuurman, vr 27 juli 2012 11:12 in reactie op Bas Grootel Reageer op Sylvia

  Sylvia

  Dit is gebaseerd op PISA-onderzoek, dat jaar in jaar uit over de gehele wereld bekijkt hoe het staat met het niveau van kinderen op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen en taal.

  Het staat je uiteraard vrij om je niets van de feiten aan te trekken en loos te brabbelen, maar vertel er dan eerlijk bij dat wat je zegt niet méér waarheidsgehalte heeft dan wat een willekeurige kakelende kip je over het onderwijs kan vertellen...

 • Sjakie Chocola, vr 27 juli 2012 13:19 in reactie op Sylvia Stuurman Reageer op Sjakie

  Sjakie

  Paar keer knippen en plakken maakt u nog geen expert, ondanks uw zelfingenomenheid.

 • Sylvia Stuurman, vr 27 juli 2012 13:33 in reactie op Sjakie Chocola Reageer op Sylvia

  Sylvia

  Waar denk je te lezen dat ik zeg dat ik een expert ben?

  Wat ik kan, en dat kan iedereen, is op zoek gaan naar resultaten van *goed* onderzoek op dat gebied.

  Die resultaten heb ik je laten zien.
  Dat maakt me geen expert; de experts, dat zijn die onderzoekers en de mensen die conclusies uit die onderzoeken hebben getrokken.

  Die resultaten van experts zijn door iedereen te bekijken: door mij en door jou, onder andere.

 • Bas Grootel, vr 27 juli 2012 13:26 in reactie op Sylvia Stuurman Reageer op Bas

  Bas

  Eens in de drie jaar zul je bedoelen.

 • Sylvia Stuurman, vr 27 juli 2012 14:41 in reactie op Bas Grootel Reageer op Sylvia

  Sylvia

  Mooi dat je je er in bent gaan verdiepen!

 • Bas Grootel, vr 27 juli 2012 18:32 in reactie op Sylvia Stuurman Reageer op Bas

  Bas

  Sylvia: Helaas niet. Het viel me alleen maar op dat jij onjuiste informatie gaf.

 • Jan van Rongen, vr 27 juli 2012 22:19 in reactie op Sylvia Stuurman Reageer op Jan

  Jan

  Ik ben het met je eens dat we ons zo veel mogelijk op de feiten moeten baseren, maar de OESO-onderzoeken geven vooral beelden waarmee je landen met elkaar kunt vergelijken. In het trekken van conclusies over individuele landen schieten ze statistisch gesproken (ernstig) te kort.

  Ik weet een ding zeker: er is in Nederland nauwelijks onderzoek gedaan naar de kosten van doubleren. Er is wel recht gekeken naar verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs, en daar komt vooral het gebrek aan opleidingsniveau van de docenten naar boven, maar ook daar zie je dat kleinere klassen zouden helpen. Die resultaten mag je weer niet extrapoleren naar het voortgezet onderwijs, en ook daar zou ik wel eens graag gewoon onderzoek in eigen land willen zien.

  Internationaal onderzoek zegt niet zo veel vind ik.
  In de eerste plaats PISA: die hoort een a-selecte steekproef te zijn, maar is dat niet in Nederland. De resultaten zijn behoorlijk vertekend en minder betrouwbaar. Bijv. volgens PISA/OESO doubleert 25% van de leerlingen in Nederland voor of op hun 15e jaar minstens een keer, dat lijkt me nogal erg aan de hoge kant, omdat in het basisonderwijs doubleren nauwelijks meer voorkomt.

  Er zijn meer resultaten die mij verbazen. Vooral het effect van de grootte van klassen. Onderzoek in Nederland geeft aan dat het echt invloed heeft (in het basisonderwijs). Dat heb ik niet zo paraat maar het is al lang bekend.

  Dan de financiële kant: OESO vertaalt euro's naar een soort standaard dollar zodat landen vergelijkbaar worden, maar zonder terugvertaling heb je voor een individueel land een erg vertekend beeld. Voor één onderzoek heb ik dat proberen terug te vertalen, maar dat lukt niet omdat niet duidelijk is in welk jaat de conversie is gedaan. Dat kan een procent of 30 schelen.

  tenslotte een persoonlijke ervaring. Kennissen van mij zijn hoogleraar aan een universiteit bij Seoul. Daar kwam ik een paar keer.
  De klassen in Zuid-Korea zijn groot in het basisonderwijs, en toch scoort het land hoog. Als je er nooit geweest bent, dan kun je er allerlei conclusies uit trekken, maar ik heb ook op speciale scholen rondgekeken. Zelfs in het basisonderwijs is er een enorme differentiatie naar talenten. Ouders betalen zich blauw aan extra onderwijs (rekent de OESO dat mee?) en de kinderen zitten van 8 uur in de ochtend tot na het avondmaal op school. Vaak is er ook nog iets in het weekend. De privé-klassen zijn klein en/of er zijn meer docenten per klas. Ik wil niet zeggen dat alle kinderen zulk onderwijs krijgen, maar wel een flinke minderheid in de grote steden, en dat krikt de gemiddelden enorm op.

 • Anja Lodewijks, do 26 juli 2012 20:37 Reageer op Anja

  Anja

  Politici,
  In september komt Toshiro Kanamori naar Nederland! Hij geeft lezingen in een aantal verschillende steden.
  Hij kan als geen ander uitleggen waar het in het onderwijs om gaat.

  Meester Kanamori is een zeer authentieke leerkracht die tegen de conservatieve stroom in verbondenheid creëert met en onder zijn leerlingen.
  Inmiddels is de film door veel leerkrachten en onderwijsbegeleiders bekeken.
  En de reacties zijn telkens hetzelfde: mensen zijn diep onder de indruk.

  De bekroonde documentaire:
  http://www.youtube.com/watch?v=armP8TfS9Is

  http://hetkind.org/2011/10/27/bekroonde-documentaire-mr-kanamori-children-full-of-life/
  Tickets:
  http://www.irisz.me/

 • Michiel Online, do 26 juli 2012 23:10 in reactie op Anja Lodewijks Reageer op Michiel

  Michiel

  "Meester Kanamori is een zeer authentieke leerkracht"

  Hij verteld, denkt, voelt en weet geen dingen die we allemaal niet al lang hadden kunnen weten, denken, vertellen en voelen.

 • Anja Lodewijks, vr 27 juli 2012 07:50 in reactie op Michiel Online Reageer op Anja

  Anja

  Autenthiek staat voor betrouwbaar en onvervalst.

  Wat is het doel van onderwijs?

  Te zorgen dat er meer meegaande productieve eenheidsworsten komen of is de doelstelling: je mag zijn wie je werkelijk bent en wij stimuleren jou met onderwijs het beste uit jezelf te halen.
  Iedereen heeft zijn eigen talenten.

 • salon socialist, do 26 juli 2012 19:52 Reageer op salon

  salon

  Inderdaad. Een goede gedachte welke al jaren herhaald word. Spijtig genoeg heeft de Pvda kansen genoeg gehad voor verbetering maar heeft zij eerder het omgekeerde gedaan. ZIj is (mede) verantwoordelijk voor de afbraak van het onderwijs en voor de problemen met de hoge scholene(in-holland e.d.). Dus hoe betrouwbaar is deze uitspraak? Vermoedelijk gaat de Pvda na de verkiezingen weer verder met het afbreken van ons onderwijs systeem en een verdere Amerikanisering van de samenleving.

 • peter h, do 26 juli 2012 19:20 Reageer op peter

  peter

  Uit de mond van een PvdA kamerlid is dit toch bijna lachwekkend...

  Het was juist deze partij die al deze fusies wou, het waren bewindslieden van deze partij die aan de knoppen zaten. En nu moet het anders??

  Alsof ik Wilders nu een promo-praatje voor de ramadan hoor houden...

 • Sylvia Stuurman, do 26 juli 2012 20:08 in reactie op peter h Reageer op Sylvia

  Sylvia

  [Het was juist deze partij die al deze fusies wou]

  Niet om de PvdA te verdedigen, maar je weet toch hoop ik wel het verschil tussen scholen (die helaas in grote getalen gefuseerd zijn) en klassen?

  Dit gaat over de grootte van klassen; (helaas) niet over de grootte van scholen.

 • peter h, do 26 juli 2012 21:24 in reactie op Sylvia Stuurman Reageer op peter

  peter

  Klopt heb je gelijk in...

  Blijft dat op kleinere klassen een hoop geld kosten, en dat geld is er gewoon niet. Dus de geloofwaardigheid van dit verhaal blijft '0'...

 • Marc Schouten, vr 27 juli 2012 01:41 in reactie op peter h Reageer op Marc

  Marc

  ---en dat geld is er gewoon niet. ----

  Lulkoek, dat geld is er wel. Het is maar waar je priotiteiten liggen.

 • Jan van Rongen, do 26 juli 2012 21:42 in reactie op peter h Reageer op Jan

  Jan

  "Het was juist deze partij die al deze fusies wou" -- ja, en? En al die andere partijen die dat ook wilden? Is een goed voorstel slecht omdat het wordt voorgesteld door iemand die jij niet ziet zitten? Kom nou - wees eens objectief!

 • peter h, do 26 juli 2012 23:29 in reactie op Jan van Rongen Reageer op peter

  peter

  Het is verkiezingstijd...
  Iedereen weet dat er geen geld voor is.

  Dat maakt het ongeloofwaardig, zeker als je de geschiedenis van de PvdA in je achterhoofd houdt.

 • Jan van Rongen, vr 27 juli 2012 00:27 in reactie op peter h Reageer op Jan

  Jan

  Tuurlijk is er geld voor. Als je wilt. Juist daarom moet je stemmen.

 • Jan van Rongen, do 26 juli 2012 18:51 Reageer op Jan

  Jan

  In 1968 had mijn vriendin een klas van 43 leerlingen (eerste klas lagere school). Dat was toen vrij normaal. Er is dus wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg.

  Er zijn maar twee middelen om de kwaliteit van het basis-onderwijs te verbeteren in haar en mijn opinie: kleinere klassen en betere (opleiding van) leerkrachten. Al het andere dat sinds 1968 is ingevoerd is tamelijk onzinnig en gericht op procescontrole, niet op de inhoud van het onderwijs. Maar daar gaat wel steeds meer geld naar toe.

  De huidige leerwegen zijn vaak heel individueel gericht, maar de klassen zijn nog veel te groot om ze goed uit te voeren. Dus worden er al tientallen jaren lees- en rekenmoeders ingeschakeld, tamelijk belachelijk als je bedenkt dat die er helemaal niet voor zijn opgeleid.

  Als er dan ook nog een kind in de klas zit die vanwege een handicap (beperking heet dat tegenwoordig zo eufemistisch) veel extra aandacht nodig heeft, dan kun je nog zo goed zijn als leerkracht, het kan gewoon niet.

  Dus kleinere klassen... ja! Dat steun ik van harte, maar het PvdA-verhaal is mij ook nog veel te vaag: hoe veel kleiner, welke maatregelen precies en hoe wil je het betalen? Ik heb het PvdA-programma gelezen en dat staat bol van de vaagheden en verkeerde loftuitingen. In wezen gaat het om terugdraaien van oud beleid dat heeft gefaald. Je zelf op de borst kloppen omdat er iets nieuws bedacht zou zijn, dat komt mij niet echt eerlijk over. Geef nou maar eens eerlijk toe dat de meeste onderwijsvernieuwingen van Ritzen en Wallage volledig geflopt zijn en dat Netelenbos er ook helemaal niets van heeft gebakken met haar VMBO.

  Toch stem ik straks PvdA.

 • Jacqueline Wouters, do 26 juli 2012 18:38 Reageer op Jacqueline

  Jacqueline

  Het kan een stuk efficienter.
  Eerst zorgen dat het geld ook terecht komt bij de docenten en leerlingen en niet in de achterzak van de managers en bestuurders want dan kun je nog zoveel geld geven het onderwijs zal er niet beter op worden! Eerst maar eens de onnodige lange en dure managment lijnen weg halen. Onderwijs is geen markt zorg dat er weer mensen aan de top van de scholen komen die een passie voor onderwijs hebben en niet voor delegeren intimideren en graaien.
  Investeren in leerlingen en docenten niet in bestuurders en dure gebouwen.

 • Evert van Vliet, do 26 juli 2012 15:57 Reageer op Evert

  Evert

  Maar wáár 'we' nou eigenlijk zo 'nodig' verplicht in moeten gaan zitten onderwijzen wordt wederom niet aangekaart?

  Waar die 'werkbare' klassen van welooit toe hebben geleid kan nooit de reden zijn om 'het' nog eens dunnetjes over te doen...toch?

  http://www.youtube.com/watch?v=cCbsyHS6tFM

  D'r valt zat te besparen, vooral tijd...en die is stervensuur dat weet een kind (nog) wel.

 • Piter Reitsma, do 26 juli 2012 15:55 Reageer op Piter

  Piter

  Ik zou wat minder vertrouwen hebben in de leerkracht en daarom niet investeren in kleinere klassen maar investeren in betere leerkrachten en daar ook eisen aan stellen. Goede leerkrachten hebben veel meer invloed op de kwaliteit van de de lessen dan kleinere klassen. Het zijn de slechte leerkrachten die u doen geloven dat de grootte van de klas doorslaggevend is. Niet intrappen, maar aanpakken.

 • Marc Schouten, do 26 juli 2012 17:00 in reactie op Piter Reitsma Reageer op Marc

  Marc

  "Ik zou wat minder vertrouwen hebben in de leerkracht "

  Ja, wantrouwen werkt echt opbouwend. Heb je nog wat constructiefs te zeggen?

 • K Loodzac, zo 29 juli 2012 12:19 in reactie op Piter Reitsma Reageer op K

  K

  Helemaal mee eens,mijn zoon zit ook in een klas met 34 leerlingen,het niveau van de klas is prima omdat er een kanjer van een lerares voor stond,volgend jaar staat er weer een kanjer voor zodat het prima blijft gaan.Op deze Katholieke basisschool ( wilde ze ook geen godsdienst onderwijs geven ,maar soms moet je van principes afwijken) staan allemaal kanjers van leraressen waardoor het niveau boven het landelijke gemiddelde ligt.
  Aan de andere kant van het schoolgebouw zit een openbare school met veel kleinere klassen ,maar waarschijnlijk ook met mindere leerkrachten want het niveau ligt behoorlijk lager,het gaat hier om twee dorpsscholen in een dorp van circa 3000 inwoners

 

Reageren

Top 10 Populair

Scroll naar boven Scroll naar boven