Invoering ‘ja, tenzij’-donorregistratie in Wales werkt, volgt Nederland?

Deed Nederlandse minister van Defensie hetzelfde als Trump in Moskou?

Volgende pagina »