Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Is dit het einde voor Geert Wilders?

Een beter ‘opgeheven hoofdmoment’ komt er waarschijnlijk niet

Geert Wilders is sedert 1998 Kamerlid. Volgend jaar dus twintig jaar en dat is lang. Als je het zo lang in de politiek volhoudt en dat bovendien onder omstandigheden die je geen mens toewenst, dan moet je wel gedreven zijn. Die gedrevenheid is bewonderenswaardig, er vanuit gaande dat deze niet op geestelijk ongezonde cellen is […]

Wilders schiet in eigen voet

Geldschieters lijken af te haken, de kas is leeg

Geert Wilders bewondert Trump en is maar wat graag bereid om de Nederlandse aarde ook vruchtbaar te maken voor de politieke wanorde zoals die aan de overkant van de oceaan is ontstaan. Voor Nederland is er echter hoop. De klucht die zich in de VS afspeelt kan zich vooral voltrekken dankzij de kassa die Trump […]

De samenleving moet geopereerd worden

Democratische pleisters en verbanden zijn niet meer voldoende

Hoewel het aantal partijen waarop met de komende verkiezingen gestemd kan worden weer aanzienlijk is, lijkt de keuze toch zeer beperkt. Nagenoeg alle partijen conformeren zich aan de structuren die onze samenleving al tijden beheersen en die eerder oplossingen voor een aantal wezenlijke knelpunten lijken te blokkeren dan er aan bij te dragen.  Men blijft […]

Hoe serieus zijn verkiezingen nog?

Democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten.

Er is nog al wat op te voeren om de (tegen)stelling ‘democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten’ te onderbouwen. De kiezer is domTe pas en te onpas wordt er geroepen om meer democratie waarbij het referendum wordt opgevoerd als het wondermiddel en dat allemaal met de voorstelling dat de kiezer […]

De gevoeligste tik voor het populisme

Wederopstanding van de sociaaldemocratie

Nederland is een welvarend land. Een land dat, met alle kanttekeningen die daar nog bij te maken zijn, op tal van terreinen in de top staat, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur, de huisvesting. Economisch gezien blazen we een behoorlijke partij mee en scoren we intussen zelfs beter dan de ons omringende landen. Ons […]

De burger snapt te weinig van politiek

Het probleem van de geloofwaardigheid van de politiek zit voor een belangrijk deel bij - de onbenulligheid en onredelijkheid van - de kiezer.

Een raadgevend referendum, waarbij de kiezer verwacht dat de uitslag bindend is, de veronderstelling dat de grootste partij per definitie deelneemt aan de regering en beloftes van politieke partijen die als keiharde toezeggingen worden uitgelegd. Het probleem van de geloofwaardigheid van de politiek zit voor een belangrijk deel bij – de onbenulligheid en onredelijkheid van – de kiezer. […]

Rechtse politiek wordt moordend

De ruk naar rechts heeft Europa tot dusver weinig goeds gebracht, integendeel

De rook van de Tweede Wereldoorlog gleed bij wijze van spreken nog over ons continent toen een aantal Europese landen besloot tot samenwerking met als voornaamste doel om nieuwe conflicten in onze regio te voorkomen. Weliswaar kennen wij in ons deel van de wereld intussen al een langere vrede dan ooit te voren, de Balkan […]

Thierry Baudet: verpersoonlijking van selectief denkwerk

Zoals Wilders het nooit verloren Nederland wil teruggeven doet ook de zelfingenomen Baudet het voorkomen alsof hij bij de gevonden voorwerpen onze democratie uit een vak heeft gegrist

En weer is er iemand opgestaan die meent een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse politiek. Terwijl er intussen al zestien partijen in de Tweede Kamer zitten, waarmee ons land in Europa met gemiddeld vijf tot zes partijen nogal afsteekt in politieke moed (en overmoed). Nou zullen er bij de komende verkiezingen wat […]

Wat is onze mening op een forum waard?

Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening. Het is immers het goed recht van mijn buurman om ongelijk te hebben. - J.Greshoff

Wie nu nog denkt dat je de deur op een kier houdt voor in dit geval de PVV om andere partijen niet in een comfortabele onderhandelingspositie te brengen, zoals Hans Wiegel betoogde in DWDD, heeft weinig oog voor de realiteit. VVD en PVV zullen immers nooit samen een meerderheid halen en het feit dat alle […]

Heeft de Partij voor de Vrijheid ook oog voor stemvee?

Meneer Wilders, groot is uw naam, bent u nou zo onbetrouwbaar of bestaat uw stemgedrag uit vergissingen, misverstanden tussen u en uw fractieleden?

Beste meneer Wilders, U bent een bekend persoon in Nederland. Vrijwel iedereen kent uw naam wel. Er zijn mensen die in u de redder van Nederland zien en die zich bijna wanhopig aan u vastklampen. Er zijn ook mensen die maar weinig van u moeten hebben. Daar moet u zich maar geen zorgen over maken. […]

Meer zien