Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Pas op voor mensen

‘Ik verbaas me steeds weer over het grote aantal geschikte en behoorlijke mensen op de wereld, terwijl de mensheid als geheel zo’n zootje is.’ – J.C. Bloem.

Pas op voor mensen, voor je het weet heb je de verkeerde voor. Je kunt dat niet altijd zien, geloof me. Al die vermommingen tegenwoordig. Hooligan, Skin-head, Nazi, Boeddhist, Moslim.  De straten zijn er vol mee. Sommige boosdoeners zijn zelfs vermomd als gewone mensen, als u en ik. Er zijn er met het lijf vol […]

Linksaf willen, rechtsaf gaan

Marktwerking in de zorg en bonus-uitwassen zijn veel kiezers een doorn in het oog. Toch krijgt winstbejag nog steeds alle ruimte

De roep om en kennelijke behoefte aan democratische vernieuwing blijkt zich bij de onlangs gehouden verkiezingen nauwelijks te verhouden tot de gemaakte keuzes. Keuzes waarbij het toch vooral in de richting is gegaan van partijen van wie in dit verband niet zo heel veel te verwachten valt. Wel dient daar onmiddellijk aan te worden toegevoegd dat […]

Verenigde EU belangrijker dan ooit

"Het nieuwe Midden-Oosten dat Afrika heet gaat een enorme aanslag doen op het incasseringsvermogen en de veerkracht van de Europese landen."

Zij die blijven pleiten voor het opheffen van de Unie, dan wel voor een Nexit, lijken weinig oog te hebben voor hetgeen zich thans in Afrika aan het afspelen is. Ontwikkelingen die in de komende jaren een grote aanslag zullen doen op het incasseringsvermogen van de Europese landen en waarbij de vluchtelingencrisis van 2015 in […]

Is dit het einde voor Geert Wilders?

Een beter ‘opgeheven hoofdmoment’ komt er waarschijnlijk niet

Geert Wilders is sedert 1998 Kamerlid. Volgend jaar dus twintig jaar en dat is lang. Als je het zo lang in de politiek volhoudt en dat bovendien onder omstandigheden die je geen mens toewenst, dan moet je wel gedreven zijn. Die gedrevenheid is bewonderenswaardig, er vanuit gaande dat deze niet op geestelijk ongezonde cellen is […]

Wilders schiet in eigen voet

Geldschieters lijken af te haken, de kas is leeg

Geert Wilders bewondert Trump en is maar wat graag bereid om de Nederlandse aarde ook vruchtbaar te maken voor de politieke wanorde zoals die aan de overkant van de oceaan is ontstaan. Voor Nederland is er echter hoop. De klucht die zich in de VS afspeelt kan zich vooral voltrekken dankzij de kassa die Trump […]

De samenleving moet geopereerd worden

Democratische pleisters en verbanden zijn niet meer voldoende

Hoewel het aantal partijen waarop met de komende verkiezingen gestemd kan worden weer aanzienlijk is, lijkt de keuze toch zeer beperkt. Nagenoeg alle partijen conformeren zich aan de structuren die onze samenleving al tijden beheersen en die eerder oplossingen voor een aantal wezenlijke knelpunten lijken te blokkeren dan er aan bij te dragen.  Men blijft […]

Hoe serieus zijn verkiezingen nog?

Democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten.

Er is nog al wat op te voeren om de (tegen)stelling ‘democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten’ te onderbouwen. De kiezer is domTe pas en te onpas wordt er geroepen om meer democratie waarbij het referendum wordt opgevoerd als het wondermiddel en dat allemaal met de voorstelling dat de kiezer […]

De gevoeligste tik voor het populisme

Wederopstanding van de sociaaldemocratie

Nederland is een welvarend land. Een land dat, met alle kanttekeningen die daar nog bij te maken zijn, op tal van terreinen in de top staat, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur, de huisvesting. Economisch gezien blazen we een behoorlijke partij mee en scoren we intussen zelfs beter dan de ons omringende landen. Ons […]

De burger snapt te weinig van politiek

Het probleem van de geloofwaardigheid van de politiek zit voor een belangrijk deel bij - de onbenulligheid en onredelijkheid van - de kiezer.

Een raadgevend referendum, waarbij de kiezer verwacht dat de uitslag bindend is, de veronderstelling dat de grootste partij per definitie deelneemt aan de regering en beloftes van politieke partijen die als keiharde toezeggingen worden uitgelegd. Het probleem van de geloofwaardigheid van de politiek zit voor een belangrijk deel bij – de onbenulligheid en onredelijkheid van – de kiezer. […]

Rechtse politiek wordt moordend

De ruk naar rechts heeft Europa tot dusver weinig goeds gebracht, integendeel

De rook van de Tweede Wereldoorlog gleed bij wijze van spreken nog over ons continent toen een aantal Europese landen besloot tot samenwerking met als voornaamste doel om nieuwe conflicten in onze regio te voorkomen. Weliswaar kennen wij in ons deel van de wereld intussen al een langere vrede dan ooit te voren, de Balkan […]

Meer zien