Mantelzorg: stil leed

Het is van belang dat we het gesprek over de informele hulp voeren in het maatschappelijk debat

Donderdag 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Overal in het land worden in deze periode door zorg- en welzijnsorganisaties bedankmiddagen of -avonden georganiseerd. Ik treed als cabaretier op bij dergelijke gelegenheden; met mijn muzikante heb ik een passend cabaretprogramma gemaakt. Dit doen we al jaren. De avonden voor vrijwilligers zijn druk bezocht […]

Rechtse politiek wordt moordend

De ruk naar rechts heeft Europa tot dusver weinig goeds gebracht, integendeel

De rook van de Tweede Wereldoorlog gleed bij wijze van spreken nog over ons continent toen een aantal Europese landen besloot tot samenwerking met als voornaamste doel om nieuwe conflicten in onze regio te voorkomen. Weliswaar kennen wij in ons deel van de wereld intussen al een langere vrede dan ooit te voren, de Balkan […]

De splinter van links? De balk van rechts, zal je bedoelen

De sociale problemen waar Machteld Zee zogenaamd voor waarschuwt worden alleen door linkse partijen aangepakt

Het boek van Machteld Zee en het daaruit voortvloeiende interview van Wierd Duk heeft een boel stof doen opwaaien. Er was veel kritiek van mensen die het boek niet gelezen hadden. Duk stelde zelfs dat links intellectueel ‘dood was’. Ik ben nog steeds benieuwd waar hij dat op baseert. Daarom besloot ik om het boek […]

Denk heeft blanken nodig om door te breken

Er zijn genoeg die een eerlijke, multiculturele en ├ęcht kleurenblinde maatschappij nastreven maar dan moet de partij zich daar wel op richten

Er is de laatste maanden het nodige te doen over de politieke partij DENK. Wie gelooft in een tsunami van nieuwkomers in dit land, vreest ook dat deze partij zich straks een massale aanhang zal verwerven zodat kabinetsformateurs niet om de heren Kuzu en Oztürk heen kunnen, laat staan Sylvana Simons. De kans daarop is […]

Voormalig RTL-journalist had maanden voor overstap VVD contact met partij

Volgende pagina »